Vi lager tekniske innretninger som
bekjemper alvorlige båtulykker.

Våre løsninger forhindrer grunnstøtinger, kollisjoner og andre
ulykker for både fritids- og næringsbåter.

Kommer snart...